Članovi Foto kluba Beograd sa zvanjem MAJSTOR FOTOGRAFIJE

Foto – saveza Jugoslavije / Foto – saveza SrbijeGodina pored imena označava godinu sticanja zvanja. 

Podvučenim su obeleženi su preminuli članovi. 


Žorž Georgije Skrigin

Beograd 1951.

Branibor Debeljković

Beograd 1954.

Miloš Pavlović

Beograd 1954.

Ivo Eterović

Beograd 1966.

Tomislav Peternek

Beograd 1967.

Dragoljub Tošić

Beograd 1969.

Miodrag Đorđević

Beograd 1969.

Branko Turin

Beograd 1970.

Đorđe Bukilica

Beograd 1972.

Živojin Đorđević Savkin

Beograd 1973.

Vojislav Marinković

Beograd 1978.

Danilo Cvetanović

Beograd 1978.

Stanoje Bojović

Beograd 1980.

Goran Malić

Beograd 1984.

Radoje Đukić

Beograd 1986.

Dragan S. Tanasijević

Beograd 1989.

Aleksandar Dolgij

Beograd 1990.

Rade Milisavljević

Beograd 1992.

Dejan Mitrović

Beograd 2003.

Zoran Đorđević

Kragujevac 2008.


Izvor podataka zvanična Lista nosilaca umetničkih zvanja u Foto savezu Srbije
Posebno Hvala Stevanu Ristiću koji je pomogao da se takva lista u vezi sa članovima Foto – kluba “Beograd” pripremi i za Klupski sajt.